• 9/7/2018

  Monyx Svenska Aktier en av de bättre Sverigefonderna i år

  Alt-text

  Monyx Svenska Aktier fortsätter att visa stark utveckling sedan vi senast i maj intervjuade Marcus Swenning om utvecklingen i fonden. Alltsedan årsskiftet till 2018-08-31 har fonden avkastat 12,5 procent till sina fondsparare, att jämföra med de vanligast förekommande jämförelseindexen för den svenska aktiemarknaden som uppgår till intervallet 9 till 11,5 procent under samma period. Lägg därtill en av de lägsta avgifterna på marknaden med en årlig avgift om 1,06 procent (varav Monyx erhåller 0,7 för förvaltningen) så har du en intressant fond att investera i. Fonden har fyra Morningstar-stjärnor och passar dig som söker exponering mot den svenska aktiemarknaden.

  Hur har marknaden utvecklat sig sedan maj månad till nu för dig som fondförvaltare av Monyx Svenska Aktier?

  Den svenska aktiemarknaden föll ett par procent från senare delen av maj fram till slutet av juni. Inte helt ovanligt då det säsongsmässigt brukar vara en svagare börsperiod. Riskviljan var något dämpad under den perioden p.g.a. en förhöjd geopolitisk oro med bl.a. hot om höjda importtullar, framförallt mellan USA och Kina. Jag nämnde i förra intervjun att jag var relativt positivt inställd till börsen, men det var inte förrän börsbolagen började rapportera sina kvartalsrapporter för det andra kvartalet, som aktiemarknaden fick nytt bränsle. Den samlade bedömningen av kvartalsrapporterna var övervägande positiv bland de svenska bolagen, och ännu starkare i USA. Under juli och augusti utvecklades Stockholmsbörsen starkt med en uppgång på ca 7 procent. Den svenska kronan fortsatte att försvagas mot euron och amerikanska dollarn, vilket till viss del antagligen förklarar varför Stockholmsbörsen utvecklades betydligt bättre än europeiska börser under perioden.

  Under slutet av augusti har vissa amerikanska aktieindex noterat nya högstanivåer och detsamma gäller den svenska aktiemarknaden, om vi tittar på de lite bredare börsindexen. Jag tolkar det som att riskviljan bland investerare är god och jag tror att den kan ta oss till högre nivåer framåt våren 2019. Kortsiktigt är marknaden överköpt och i behov av en paus och eventuell korrigering på några procent.

  Vilka innehav i fonden har haft (mest) betydelse för den positiva utvecklingen i fonden?

  Innehavet med i särklass bäst kursutveckling samt största bidragsgivaren är bioteknikföretaget Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) med en uppgång på 160 procent fram till sista augusti. Företaget är inne i en väldigt fin tillväxtfas som har uppskattats av marknaden och överträffat analytikernas prognoser de senaste kvartalen. I övrigt är det fortfarande Ericsson och Hexagon (nämndes i förra intervjun) som under året bidragit väldigt positivt till fondens utveckling. För att nämna ytterligare några kursraketer så har fonden gynnats av lite mindre innehav av International Petroleum Corp (+77 procent), leverantören av sportbettingteknologi, Kambi (+70 procent sedan inköp) och Evolution Gaming som är upp 60 procent sedan första inköpet i april.

  Har sommarens bolagsrapporter överraskat i någon riktning?

  Ja, som jag tidigare nämnde tycker jag att vi kan betrakta den senaste rapportperioden som klart godkänd där många bolag överträffade marknadens förväntningar och analytiker successivt justerat upp sina estimat. Amerikanska bolag uppvisade imponerande rapporter för kvartal två med vinstökningar på 25 procent (med hjälp av ny skattelagstiftning) och intäktsökningar på 9,5 procent.

  Som bekant är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Hur ser du på utgången av valet den 9 september ur ditt förvaltarperspektiv?

  Sannolikheten för en otydlig parlamentarisk situation efter valet verkar vara hög. Det är rimligtvis en bidragande orsak till att den svenska kronan har försvagats under en längre tid med lite acceleration under augusti. Känslan är att mycket borde vara inprisat vid dagens nivåer, men jag har ingen stark övertygelse åt något håll inför valet på söndag. Riksbanken lämnar dessutom sitt räntebesked innan valet, så det är upplagt för volatilitet i kronkursen. I ett kortsiktigt perspektiv är den svenska aktiemarknaden i behov av en andhämtningspaus och möjligtvis kan en kronförstärkning efter valet bli triggern för just det. Blickar vi lite längre fram, säg 6 till 9 månader, är jag fortfarande positivt inställd till den svenska aktiemarknaden, drivet av förbättrade bolagsvinster, en fortsatt hög tillväxt i världsekonomin och få lockande alternativ till aktiemarknaden.

  Samtalet ägde rum den 3 september 2018

   

  Riskinformation:

  Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.