• 5/11/2018

  Positiv utveckling i Monyx Svenska Aktier

  Monyx Svenska Aktier har haft en positiv utveckling sedan årsskiftet med en avkastning på 7,4 procent (NAV-kurs 2018-05-07) att jämföra med de vanligast förekommande jämförelseindexen för den svenska aktiemarknaden som uppgår till intervallet 4,6 till 6,1 procent under samma period. Fonden fick nyligen fyra stjärnor av Morningstar och passar dig som söker exponering mot den svenska aktiemarknaden. Med en årlig avgift på 1,06 procent (varav Monyx erhåller 0,7 procent för förvaltning), erbjuder fonden en aktiv förvaltning till en av de lägsta avgifterna på marknaden. 
   

  Hur har marknaden varit sedan årsskiftet för dig som fondförvaltare av Monyx Svenska Aktier?

  Det har varit en turbulent inledning av 2018. Om vi enbart tittar på utvecklingen under det första kvartalet ser det ut som att den svenska börsen befann sig i vinterdvala med en avkastning nära noll procent. Men sanningen är den att vi upplevde ganska dramatiska rörelser på marknaden. Året inledde starkt med en uppgång på nära 5 procent, men marknadssentimentet tvärvände under slutet av januari och många av världens aktiemarknader, däribland den svenska, föll kraftigt en bit in i februari innan läget stabiliserades. April och inledningen av maj har varit en stark börsperiod för Stockholmsbörsen, men även för flertalet europeiska börser. Den svenska kronan har på kort tid försvagats kraftigt mot bl.a. den amerikanska dollarn och euron och om den utvecklingen kvarstår bör det få en positiv resultatpåverkan för många svenska exportbolag framöver. Det i kombination med förväntningar om starka kvartalsrapporter har givit en del bränsle till börsen. Dessutom har tidigare underpresterande och indextunga aktier som Ericsson, Telia och H&M vaknat till liv med rejäla kursuppgångar de senaste veckorna.

  Har du ökat risken i fonden?

  Jag arbetar aktivt med fondens risknivå baserat på min marknadstro. Jag gör det bl.a. med positionsstorleken på underliggande innehav, storleken på kassan i fonden och fondens totala nettoexponering mot marknaden. Målsättningen är att leverera en god riskjusterad avkastning och jag upplever att förutsättningarna finns för att lyckas med det över tid, givet fondens placeringsbestämmelser. Fonden har haft en lägre risk, mätt som standardavvikelse, än börsen som helhet i år, och samtidigt levererat en högre avkastning, vilket är glädjande.

  Är det något eller några särskilda innehav eller någon särskild ansats i förvaltningen som har påverkat utvecklingen positivt i fonden?

  Hittills i år har fonden stått sig väl relativt den svenska aktiemarknaden både under uppgångs- och nedgångsfaserna. Både selektering, alltså bolagsvalen, och övergripande allokering har bidragit positivt till fondens avkastning ur ett absolut och relativt perspektiv. Bäst kursutveckling bland innehaven har bioteknikföretaget SOBI haft med en uppgång på över 60 procent. Några av de övriga positiva bidragsgivarna har varit Ericsson, Autoliv, Hexagon och Kinnevik med uppgångar på mellan 15 - 30 procent.

  Vad ser du för utmaningar den närmaste perioden över sommarmånaderna?

  Jag tycker att vi befinner oss i ett spännande börsläge just nu. Den svenska börsen har i princip vandrat sidledes sedan juni 2017 med ett intervall om ca 10 procent. Det börjar bli dags för börsen att välja riktning och jag känner mig relativt positivt inställd till den svenska börsen för tillfället, trots vissa säsongsmönster som talar för motsatsen. Om börsen tar en positiv riktning från detta intervall, kan vi få uppleva ett par roliga börsveckor framöver. Om det scenariot spelar ut sig tror jag att det finns risk att vi närmar oss rapportperioden för det andra kvartalet med alltför höga förväntningar, som kan leda till rapportbesvikelser likt det vi såg förra sommaren.

  Som bekant så är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Finns det några orosmoln som du ser som förvaltare?

  Ja, jag hittar ganska många orosmoln och försöker hela tiden att väga för- och nackdelar mot varandra med alla indikatorer jag tittar på. Konjunkturen är stark men ganska långt gången och man ställer sig frågan om det kan bli så mycket bättre från nuvarande nivåer. Personligen är jag ganska oroad för utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden med dess potentiella konsekvenser för bl.a. svenska banker och människors konsumtionsbeteende. Vissa banker ser relativt billiga ut på nuvarande nivåer, men de kanske är det av en bra anledning, nämligen att marknaden prissätter en kommande lågkonjunktur.

  Sist men inte minst, har du något du vill tillägga?

  Fonden har fått en fin start på året, men nu blickar vi framåt och det finns alltid förbättringspotential.

  Jag vill passa på att önska alla läsare en trevlig sommar.

   

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.