• 12/21/2017

  Året som gått: Starkare konjunktur och positiva marknader

  Alt-text

  En bred konjunkturuppgång är en förklaring till den positiva utvecklingen under fondåret som gått.
  Under ett samtal med Peter Gummesson (PG), t.f. Förvaltningschef och Tom Santamaria Olsson (TSO),
  ansvarig för globala aktieinvesteringar, summerar vi året som gått och tittar in i framtiden för att se
  vad 2018 har att erbjuda. 

  Marknadens utmaningar

  Vad har drivit marknaderna under året? 

  PG: Det är framförallt att det har varit en bred konjunkturuppgång där alla världens viktiga ekonomier har haft stark tillväxt. Världsekonomin arbetar på alla cylindrar utan att inflationen har tagit fart. 

  Har det varit någon särskild makrohändelse som påverkat marknaden? 

  PG: Från ett svensk perspektiv är det främst valutasvängningar som har påverkat. I somras stärktes kronan kraftigt, framför allt mot dollarn. Dollarn försvagades mot bakgrund av oväntat låg inflation i USA. Samtidigt ledde stigande inflation i Sverige till ökad tro på att Riksbanken skulle höja räntan, vilket stärkte kronan. En starkare krona påverkar våra placeringar i utländska värdepapper negativt.

  Men under hösten har kronan åter försvagats, bland annat på grund av osäkerheten kring den svenska bostadsmarknaden. 

  Vilken inverkan har Trumps politik haft på finansmarknaderna i år?

  PG: I USA har aktiemarknaderna gynnats av förhoppningar om skattereformer och infrastruktursatsningar. Det som är gynnsamt för näringslivet brukar vara bra för aktiemarknaden. Men pratar vi geopolitik, till exempel vad gäller konflikten i Nordkorea, så har Trumps politik inte så stor påverkan på marknaden.

  “Aktiemarknaderna har generellt sett utvecklats positivt under året. Vi har behållit en hög aktieexponering under hela året vilket har gynnat fonderna”, säger Tom Santamaria Olsson. 

  Förvaltningshändelser under året

  Monyx fonder har haft en positiv utveckling under året. Hur ser ni på det?

  TSO: Aktiemarknaderna har generellt sett utvecklats positivt under året. Vi har behållit en hög aktieexponering under hela året vilket har gynnat fonderna. Jag tycker vi ska vara nöjda med förvaltningen under året, både vad gäller aktiedelen, räntedelen och allokeringen i Strategifonderna. 

  PG: Alla delar av förvaltningen har bidragit positivt till avkastningen. 

  Monyx Strategi Offensivs positiva utveckling är glädjande. Vad har varit särskilt lyckosamt där?

  TSO: Monyx Strategi Offensiv är en global aktieportfölj som gynnats både av att de direkta aktieinvesteringarna har gått bra, men också av att vi har utnyttjat hävstång för att få extra aktieexponering. Framförallt har vi tagit extra aktieexponering via terminer i Japan, Nasdaq och S&P 500.

  PG: Även vår fond Monyx Tillväxtmarknader har gått bra under året. Tillväxtmarknader har generellt haft stark utveckling. Den svenska aktiemarknaden tillhör däremot de sämre marknaderna i år. Det är förklaringen till skillnaden i avkastningen mellan fonderna Monyx Svenska Aktier, Monyx Strategi Offensiv och Monyx Tillväxtmarknader. 

  Monyx Aktiv Ränta har utvecklats väl under året. Hur ser du på det?

  PG: Vi investerar mycket i företagsobligationer med korta löptider. Den typen av obligationer har utvecklats bra tack vare den stabila konjunkturutvecklingen med god tillväxt och få negativa kredithändelser. 

  Har det skett någon förändring i fonderna eller teamet under året?

  PG: Johan Hinas har efter drygt sex år inom Monyx kapitalförvaltning beslutat sig för att lämna sin tjänst som förvaltningschef. Jag har fått förtroendet att gå in som tillförordnad förvaltningschef tills vi har en permanent lösning på plats. 

  TSO: Vi har ändrat namn på Monyx Strategi Trygghet till Monyx Strategi Försiktig. Konsumentverket har gjort bedömningen att fondnamn inte ska innehålla ordet ”Trygghet” eftersom det kan riskera att vilseleda konsumenter som i så fall skulle kunna få intrycket av att det inte föreligger några risker eller bara begränsade risker vid investering i en sådan fond.

  I övrigt sänkte vi förvaltningsavgiften i två av våra Strategifonder. 

  Hur ser ni på nobelprisvinnaren i ekonomi, Richard H Thalers forskning och rön?

  PG: Vad Richard H Thaler och andra säger är att marknaderna inte är rationella eller perfekta. Det innebär att man med aktiv förvaltning kan slå marknaden. Eller som den kände investeraren Warren Buffet har sagt: ”Om marknaden vore perfekt skulle jag vara luffare”. Han har byggt sin förmögenhet på att marknaden inte är perfekt. 

  TSO: Att marknaderna inte är rationella eller perfekta är ingen nyhet, utan jag skulle säga att det är ganska vedertaget idag. Och det är något som vi i vår aktieförvaltning redan inkluderar i våra aktieval. Det som är mer intressant och som kanske blir ett nobelpris om tio år är i vilken grad marknaden är rationell. 

  Förväntningar och utmaningar för nästa år 

  Vi har haft ett bra år med synkroniserade marknader. Kommer det att fortsätta?

  PG: Ja det kan nog fortsätta ett tag till. Trenderna är fortsatt positiva med stabil konjunkturuppgång globalt sett. I Europa har konjunkturuppgången börjat ta fart efter flera år med dålig ekonomisk utveckling.

  Vilka risker och utmaningar ser ni under 2018?

  PG: Inför 2018 finns det tecken i USA på att inflationen kan ta fart och att räntorna kan stiga. Samtidigt är vissa delar av aktiemarknaderna högt värderade, som de stora it-bolagen i USA. För svensk del ser jag risker med att valet i höst kan få kronan att svänga. Dessutom har vi risken att svagheten på bostadsmarknaden utvecklas till en större kris. 

  TSO: Världen har haft 30 år av räntesänkningar men nästa år ser vi högst troligt ett paradigmskifte där vi inte längre ser räntesänkningar. Vi har dessutom ett antal val som äger rum under 2018, förutom i Sverige även i bland annat Italien. Dessutom behöver vi få klarhet vad gäller regeringen i Tyskland och Storbritanniens utträde ur EU. I USA är det kongressval nästa år, vilket kan ställa till problem om Trumps ekonomiska politik. 

  “Världen har haft 30 år av räntesänkningar men nästa år ser vi högst troligt ett paradigmskifte där vi inte längre ser räntesänkningar”, säger Tom Santamaria Olsson.

  Hur gör ni i förvaltningen för att parera svängningarna?

  PG: Först och främst genom att vara aktiva i förvaltningen, både i allokeringen och i värdepappersvalet. I strategifonderna utgår vi från kvantitativa modeller i förvaltningen, medan vi har mer traditionell stock-picking inom våra singelstrategifonder.

  “I Strategifonderna utgår vi från kvantitativa modeller i förvaltningen, medan vi har mer traditionell stock-picking inom våra singelstrategifonder", säger Peter Gummesson. 

  TSO: Jag tror att vi kommer att se högre volatilitet och större risker på marknaderna, i och med att centralbankerna tar en passivare roll och inte stimulerar marknaderna. Jag tror därför att vi kommer att se en come back för stock-pickers och aktiva förvaltare, just för att det rent teoretiskt blir enklare att hitta bolag att investera i. 

  Sist men inte minst, vilket är ditt bästa fondspartips, Peter?

  Jag är själv ganska försiktig i mina investeringar. Jag gillar och investerar i min egen räntefond och sedan tror jag på tillväxtmarknader, som kryddar mitt sparande.

  Vad ditt bästa fondspartips, Tom?

  Vänta inte med att spara, spara idag. Lägg inte för stor vikt vid att tajma sparandet, vid ett kontinuerligt sparande så försvinner snabbt effekten av att pricka rätt ingångsnivå.

  Samtalet ägde rum den 13 december 2017

  Ylva Klingvall
  Skribent

   

  Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är t.f. förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Därutöver förvaltar Marcus Swenning Monyx Svenska Aktier, Peter Gummesson och Stefan Pari förvaltar Monyx Aktiv Ränta och Daniel Dinef förvaltar Monyx Tillväxtmarknader). Tom Santamaria Olsson ansvarar för globala aktieinvesteringar. Monyx Strategifonder teamförvaltas av samtliga Monyx förvaltare.

  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se