• 10/4/2017

    Vi söker en Chefsjurist

    Nu söker vi på Monyx en Chefsjurist. Du erbjuds en intressant tjänst i en trivsam, modern och snabbfotad organisation som utvecklas i takt med marknaden. 

    Som chefsjurist på Monyx arbetar du brett och är ansvarig för den legala rådgivningen till såväl ledning som verksamhet. Du arbetar nära VD, sitter i företagets ledningsgrupp och bidrar inte endast med din juridiska kompetens utan deltar också aktivt i själva affären. Det viktiga arbetet med översyn och efterlevnad av regelverk kommer att vara ett centralt ansvarsområde för dig. Du tillhandahåller även juridisk rådgivning till övriga koncern- och intressebolag i nära samråd med VD. Du ansvarar också för större och strategiskt viktiga avtalsförhandlingar med kunder. Du är operativt ansvarig och leder det juridiska arbetet både strategiskt och operationellt. Du agerar kravställare och huvudsaklig kontakt avseende juridiska frågor gentemot externa samarbetspartners såsom leverantörer och externa experter.

    Som chef för juristavdelningen har du även personalansvar för bolagets andra jurist.

    Vi samarbetar med Jurek i denna rekrytering. Läs mer här >>