• 10/4/2017

  Vi söker en Compliance Officer

  Nu söker vi på Monyx en Compliance Officer. Du erbjuds en intressant tjänst i en trivsam, modern och snabbfotad organisation som utvecklas i takt med marknaden.

  Du ansvarar för regelefterlevnad för rådgivningsdelarna inom koncernens verksamhet. Du arbetar nära bolagsjuristen och nära verksamheten i övrigt. Du rapporterar direkt till bolagets VD.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:

  Arbeta med att identifiera och värdera compliancerisker.Löpande kontrollera och följa upp regelefterlevnaden i verksamheten, främst kring investeringsrådgivning och försäkringsförmedling.Ge verksamheten råd och stöd om de regelverk som gäller för Bolagets verksamhet.Informera om samt implementera nya/förändrade gällande lagar, föreskrifter, allmänna råd, branschregler och interna reglerVara Bolagets klagomålsansvarige och kontaktperson gentemot Finansinspektionen i frågor avseende bolagets klagomålshantering och regelefterlevnad.

  Du kommer även att delta i branschorganisationers compliancegrupper och i affärsutvecklande projekt och produktutveckling.

  Vi samarbetar med Jurek i denna rekrytering. Läs mer här >>