• 7/5/2017

    Monyx Strategi Trygghet byter namn till Monyx Strategi Försiktig


    Den 1 augusti 2017 byter vi namn på fonden Monyx Strategi Trygghet. Det nya namnet blir Monyx Strategi Försiktig. Konsumentverket har gjort bedömningen att fondnamn inte ska innehålla ordet ”Trygghet” eftersom det kan riskera att vilseleda konsumenter som i så fall skulle kunna få intrycket av att det inte föreligger några risker eller bara begränsade risker vid investering i en sådan fond. Genom namnbytet följer Monyx, som är medlem i Fondbolagens Förening, Konsumentverkets bedömning.