• 5/16/2017

  Monyx förvaltningskommentar för april 2017

  Det franska presidentvalet höll marknaden i sitt grepp

  I det förra månadsbrevet berättade vi om den nederländska valutgången som visade upp ett resultat som uppfattades positivt av de finansiella marknaderna då den sittande regeringen fick fortsatt förtroende. Under april var det framför allt den första omgången av det franska presidentvalet som tog upp investerarnas fokus på den politiska banan. Stor försiktighet präglade marknadernas aktörer under april och aktiemarknaderna var i stort sett oförändrade fram till veckan innan valhelgen. Försiktigheten berodde på ifall de två mycket EU-skeptiska kanditaterna skulle lyckas gå vidare till den andra valomgången under inledningen av maj. När det visade sig att Emmanuel Macron och Marine Le Pen tagit sig vidare till den andra omgången, återkom riskaptiten hos investerarna och aktier i framför allt Europa steg kraftigt Förväntningarna var höga om att den mer reformvänliga och mer EU-vänliga Emmanuel Macron skulle komma att stå som valets segrare i slutomgången i början av maj. En seger i presidentavalet i maj för E. Macron skulle undanröja flera osäkerhetsmoment kring stabiliseringen i det framtida europasamarbetet.

  ”Stor försiktighet präglade marknadens aktörer under april och aktiemarknaderna var i stort sett oförändrade fram till veckan innan valhelgen.”

  I det pågående arbetet med Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen utlyste den brittiske premiärministern under månaden ett nyval till mitten av juni. Detta överraskade marknaden men bedömdes som positivt då möjligheterna för den sittande premiärministern och hennes parti att stärka sitt mandat hos väljarna anses vara mycket goda. Med ett starkt politiskt mandat för den sittande regeringen anses de komplicerade utträdesförhandlingarna mellan Storbritannien och EU kunna underlättas framgent. Under inledningen av april genomförde amerikansk militär raketattacker mot en syrisk regeringskontrollerad bas som svar på en tidigare attack från den syriska regimen mot syriska mål med förmodade kemiska vapen. Den amerikanska attacken skapade spänningar i relationen mellan den ryska och amerikanska regeringen. Den amerikanska administrationen höjde även retoriken gentemot Nordkorea och de robottester som landet genomför. Den ökade geopolitiska risken i världen har dock ännu inte gjort några större avtryck på prisutvecklingen för riskfyllda tillgångar.

  Den amerikanska börsen, mätt som S&P500 i lokal valuta, steg under april med cirka 1,0 procent framför allt tack vare en stark uppgång under månadens sista vecka i samband med valresultatet i Frankrike. Detsamma gällde för det europeiska aktieindexet, Stoxx Europe 600, som under april steg med cirka 2 procent och då framför allt med stöd av de franska och tyska aktiemarknaderna som steg med cirka 3,2 procent respektive 1,0 procent under perioden mätt som CAC40 och DAX. På de internationella räntemarknaderna var utvecklingen liknande och den förhöjda geopolitiska risken under inledningen av april fick statsobligationspriserna att stiga, och räntan att falla i USA, Tyskland och Frankrike. Detta reverserades dock i samband med den franska valutgången då obligationspriserna föll.

  Vårt agerande i förvaltningen under månaden

  I samtliga Strategifonder har vi fortsatt att hålla en relativt stor övervikt mot aktier och därmed undervikt mot räntebärande instrument. Övervikten baseras främst på att investerarnas riskaptit generellt är fortsatt hög och på den starka vinst- och försäljningsutvecklingen i de globala företagsrapporterna för årets första kvartal. Av försiktighetsskäl genomförde vi dock en temporär minskning av aktieövervikten inför den franska valhelgen, men med valresultatet vid hand ökade vi den återigen till samma nivå som innan valet.

  ”Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen på de globala aktiemarknaderna framgent baserat på fundamentala faktorer.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen för de globala aktiemarknaderna framgent baserat på fundamentala faktorer. Den ökade geopolitiska risken i världen kan dock dämpa investerarnas riskaptit. Detta skall dock vägas mot första kvartalets starka vinstrapporter och bolagens framtida vinstprognoser som förmodat gynnar investerarnas riskvilja. Sammantaget fortsätter vi därmed att hålla en övervikt mot aktier den närmaste tiden.

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef