• 3/7/2017

  Monyx förvaltningskommentar för februari 2017

  Högre riskaptit gav positiv utveckling för världens börser

  Investerarnas något avvaktande hållning till aktier och andra riskfyllda tillgångar under årets första månad vändes totalt redan under inledningen av februari. När 2017 inleddes var det förmodat flera aktörer som hade den dramatiska inledningen av 2016 i relativt färskt i minne, då aktiepriser och råvarupriser föll kraftigt, och som därför valde att ställa sig avvaktande. Den avvaktande hållningen skall även ses ur perspektivet av den goda utvecklingen för aktier under andra halvåret av 2016.

  Fortsatt positiva signaler från både makroekonomisk statistik samt relativt starka bolagsrapporter gav dock stöd för investerarnas högre riskaptit under inledningen av februari. Samtidigt med de ljusare utsikterna för den globala ekonomiska konjunkturen var det inga större politiska nyheter som presenterades under februari som störde den stigande riskviljan hos marknadernas aktörer, vilket gav ytterligare bränsle för uppgången i aktiepriserna.

  “Det som istället dragit till sig mest uppmärksamhet är amerikanska centralbankens ledamöters signaler om att det finns en större risk/möjlighet att den amerikanska styrräntan ånyo kan komma att höjas under bankens möte redan i mars.”

  På det politiska planet är det främst utvecklingen inför nyvalen i Frankrike och Nederländerna samt Storbritanniens kommande Brexit-förhandlingar som tilldragit sig uppmärksamhet från investerare. Utvecklingen kring dessa händelser har dock varit så pass små att det inte har stört den goda riskviljan i de finansiella marknaderna. Det som istället dragit till sig mest uppmärksamhet är amerikanska centralbankens ledamöters signaler om att det finns en större risk/möjlighet att den amerikanska styrräntan ånyo kan komma att höjas under bankens möte redan i mars.

  Den allmänt högre riskaptiten gav positivt avtryck på utvecklingen för världens börser under februari och som exempel steg den amerikanska börsen, S&P 500, med närmare 4 procent och det samlade indexet för Europas 600 största bolag, Stoxx Europe 600, steg med drygt 3 procent i lokala valutor. Även den svenska börsen mätt som OMX Sthlm Benchmark steg med över 3 procent. Det globala aktieindexet, MSCI World, för de större utvecklade marknaderna steg med 2,9 procent i lokala valutor medan motsvarande index från MSCI för tillväxtmarknaderna under februari steg med närmare 1,6 procent. Den högre riskviljan fick även indexpriser för högavkastande globala obligationer, mätt som Bloomberg Barclays Global High Yield Index, att stiga med 1,2 procent under den gångna månaden. Utvecklingen för obligationer i den svenska marknaden präglades av Riksbankens fortsatt försiktiga hållning vilket fick det svenska obligationsindexet, OMRX Total Index, att stiga med 0,65 procent.

  Riksbankens försiktiga uttalanden om den svenska styrräntans framtida utveckling tillsammans med den amerikanska centralbankens signaler om en möjlig höjning av den amerikanska styrräntan fick den amerikanska dollarn att stärkas med över 3 procent relativt den svenska kronan. Den svenska kronan försvagades även mot den europeiska valutan Euro med över 1 procent under februari. Kronans försvagning har påverkat utvecklingen för svenska investerares utländska tillgångar positivt under februari.

  Vårt agerande i förvaltningen under månaden

  Fortsatt fallande risk för riskfyllda tillgångar, såsom aktier och high yield obligationer, på de finansiella marknaderna medförde att vi fortsatte hålla en övervikt mot aktier i samtliga Strategifonder under februari. Vi håller även generellt en undervikt mot obligationer och då speciellt mot statsobligationer i samtliga fonder. Strategifondernas allokering med övervikt mot aktier och undervikt mot obligationer har inverkat positivt på fondernas avkastning under månaden.

  “Strategifondernas allokering med övervikt mot aktier och undervikt mot obligationer har inverkat positivt på fondernas avkastning under månaden.”

  Vår tro om den närmaste framtiden

  Även om utvecklingen för finansiella tillgångar är i det närmaste omöjligt att förutse i ett så kort perspektiv som den närmast kommande månaden, ska man nog ändå inte förvänta sig att aktier skall fortsätta den mycket goda utvecklingen i mars som visades upp under den gångna månaden. De amerikanska börserna har till exempel nått nya rekordnivåer vid flertalet tillfällen under februari. Den för närvarande allt stabilare utvecklingen för världens ekonomier ger stöd för fortsatt hög riskaptit och därmed fortsätter vi att hålla en övervikt i till exempel aktier, men det finns risk för att en eventuell amerikansk räntehöjning under mars kan komma att dämpa det goda börshumöret i ett kortare perspektiv.

  Alt-text

  Johan Hinas
  Förvaltningschef