• 3/3/2017

    Monyx ny Investment Manager för Atlasfonderna

    Från och med den 1 mars 2017 tar Monyx Asset Management AB över funktionen som Investment Manager från Cerberus AB för fonderna Atlas Defensiv och Atlas Offensiv.

    De två förvaltarna Henrik Kwarnmark och Peter Källström på Cerberus fortsätter att förvalta de två Atlas-fonderna hos Monyx med tillika-anställning på Cerberus AB och Monyx Asset Management AB.