• 2/22/2017

  Nu namnändrar vi Monyx Financial Group AB till Monyx Asset Management AB

  Vi vill informera om att vi byter namn på vårt värdepappersbolag Monyx Financial Group AB till Monyx Asset Management AB. 

  Det gör vi för att tydliggöra att det är inom Monyx Asset Management AB som vi bedriver vår kapitalförvaltning, där vi har förtroendet att förvalta cirka 30 miljarder kronor i åtta fonder för våra fondsparare.

  Bolagsstrukturen i Monyx 

  Verksamheten under Monyx varumärke bedrivs i två bolag; vårt värdepappersbolag Monyx Asset Management AB (556643-6209), som har tillstånd från Finansinspektionen samt i Monyx AB (556777-6231) där vi har våra stabs- och marknadsfunktioner.

  Har du några frågor kontakta oss gärna.

  Vänliga hälsningar

  Johan Wagman
   Verkställande direktör