• 2/21/2017

  Två av Monyx fonder ändrar fondbestämmelserna varav en byter namn

  Monyx Strategi Offensiv blir en aktiefond

  Den 20 februari 2017 ändrades fondbestämmelserna för fonden Monyx Strategi Offensiv. Fonden som har varit en blandfond, d v s har haft en blandning av aktier och räntor i sin placering, kommer i fortsättningen att investera minst 90 procent i aktier. Det innebär att fonden byter kategori och blir en aktiefond.

  Anledningen till ändringen från en blandfond till en aktiefond är att då syftet med fondens förvaltning är att uppnå så hög avkastning som möjligt i förhållande till fondens målrisk som är 15 procent, bedömer vi att Monyx Strategi Offensiv över tid kommer att hålla en allokering mot aktier om minst 90 procent. För att i detta fall tydligare understryka för nuvarande och framtida andelsägare denna högre aktievikt för fonden, har fonden ändrats till en aktiefond.
   

  Monyx Strategi Nya Marknader blir en ren aktiefond med inriktning mot tillväxtmarknader och byter namn till Monyx Tillväxtmarknader

  Den 20 februari 2017 ändrades fondbestämmelserna för fonden Monyx Strategi Nya Marknader. Fonden som har varit en blandfond inom våra Strategifonder, d v s har haft en blandning av aktier och räntor i sin placering, byter kategori till aktiefond. Den kommer i fortsättningen att investera i tillväxtmarknadsaktier. Fonden byter även namn till Monyx Tillväxtmarknader.