• 2/8/2017

    Intervju om vår aktieförvaltning i Investeringstipset


    Nu är artikeln i ”Investeringstipset” publicerad med våra aktieförvaltare Tom Santamaria Olsson och Marcus Swenning. De bjuder på sin kunskap och syn på aktieförvaltning och berättar om inriktningen i aktieförvaltningen i Monyx fonder generellt och specifikt i Monyx Svenska Aktier. Bland de trender de följer extra noga under 2017 hittar vi: en uppgång för värdeaktier, ökade utdelningar i USA och värderingen av cykliska bolag.

    Läs artikeln här >>