• 12/2/2016

    Marcus Swennings krönika i Investerarbrevet december 2016

    Market timing eller time in the market?

    Köp på botten och sälj på toppen. Det låter inte så komplicerat, och för många individer är det lockande att jaga snabba vinster och försöka bygga upp en förmögenhet på relativt kort tid genom att vara exponerad mot aktiemarknaden vid rätt tillfällen. Idén är i teorin enkel, men endast en mindre andel investerare har över längre tidsperioder varit lyckosamma med att pricka toppar och bottnar på aktiemarknaden, oavsett tidshorisont.

    Läs hela krönikan här >>