• 10/13/2016

  Trygghet i fokus när våra kunder sparar till pensionen

  Majoriteten av Monyx privatkunder söker trygghet i sitt sparande där de strävar efter en långsiktig värdeökning av sitt sparkapital via bankkonto och fonder. Det genomsnittliga sparbeloppet uppgår till 2700 kronor per månad.

  För att öka kunskapen om våra fondsparare och deras spar- och produktbehov genomförde vi en undersökning under juni månad. Vi gjorde ett slumpmässigt urval bland våra kunder som prenumererar på Monyx månatliga nyhetsbrev. Sammanlagt intervjuades 300 av våra kunder per telefon, uppdelat på hälften män och hälften kvinnor födda mellan åren 1941 – 1994. Företaget Attityd i Karlstad genomförde undersökningen.

   – I undersökningen kom det fram att våra privatkunder främst sparar för att stärka sin pension, till en ekonomisk buffert och till resor. Den sparandeform som ligger i topp är fondsparande och bankkonto, säger Anna-Carin Torsell, chef för Privatmarknad.

  Hälften av Monyx kunder rådfrågar en rådgivare när de har frågor om sitt sparande. I övrigt är det vanligt att de bildar sig en egen uppfattning genom att läsa på själva samt att rådfråga sin familj och vänner.

  – Inom åldersgruppen 41 – 50 år visade det sig att det är fler som rådfrågar sin rådgivare än övriga åldersgrupper. Vi ser också att de kunder som är upp till 40 år och kunder som är äldre än 61 år är de som i större utsträckning bildar sig en egen uppfattning och läser information själva, säger Anna-Carin Torsell.

  – I snitt sparar våra kunder 2 700 kr per månad vilket är mer än vi förväntade oss. Över hälften av kunderna söker trygghet genom att spara till sin pension och de eftersträvar en långsiktig ökning av sitt sparande, säger Anna-Carin Torsell.