• 2/9/2016

  En ränteförvaltares vardag

  Stefan Pari arbetar som ränteförvaltare på Monyx sedan juli 2014 och har varit verksam inom finansbranschen sedan 2007. Vi ville veta hur en arbetsdag för en ränteförvaltare ser ut! Följ med Stefan under en dag.

  07:30 Läser morgonmail om vad som har hänt under natten och vad som förväntas hända under dagen.

  09:00 Träffar min kollega Peter innan vi går på en så kallad presound för ett industribolag som sonderar möjligheterna att låna kapital på kapitalmarknaden. En presound är ett enskilt möte med ett bolag där man, efter att ha lyssnat på bolagsledningen, förväntas återkomma med synpunkter på dokumentation, pris och löptid på en eventuell framtida emission. I gengäld garanteras en hög tilldelning vid en emission om det skulle visa sig att emissionen övertecknas.

  10:15 Undersöker status på portföljinnehaven när jag kommer tillbaka till kontoret. Det handlar lika mycket om att identifiera och hantera risker som att hitta nya investeringsmöjligheter.

  11:45 Lunchmöte med analytiker runt prissättning och risker av subordinerat bankkapital för Europeiska banker. Jag har lunchmöten nästan varje dag med bolag eller analytiker för att på effektivt sätt få information samtidigt som jag äter.

  13:00 Tillbaka på kontoret. Ringer några samtal och diskuterar aktuella händelser och flöden på marknaden med banker och mäklare.

  13:30 Nytt analytikermöte på en bank runt prissättning av svenska bostadsobligationer. Idag har det varit tre externa möten vilket inte är ovanligt, men två möten under en och samma dag är mer normalt.

  15:00 Fredagsfika på kontoret. Detta är ett bra sätt att informellt prata med kollegor utanför kapitalförvaltningen.

  15:20 Lämnar feedback till mäklaren som ansvarar för emissionen av industribolaget som vi träffade i morse om vad vi anser är ett lämpligt pris och synpunkter på hur dokumentation ser ut.

  16:00 Säljer ett innehav i portföljen som inte levererat enligt förväntningarna och använder kapitalet för att finansiera ett köp av en annan obligation.

  17:00 Skriver ut några rapporter att läsa över helgen.

  17:30 Går hem.