• 2/2/2016

  Krönika februari: 2016 – ett år av osäkerhet för Sverige och världen

  2015 blev ett turbulent år på finansmarknaderna och 2016 har inte börjat bättre. Året inleddes med kraftiga fall i aktier, råvaror och räntor. Och det finns mycket för marknaderna att oroa sig över under året, såväl vad gäller politisk utveckling och konjunktur som penningpolitik.

  Sverige
  I Sverige steg marknadsräntorna under slutet av förra året. Dämpade förväntningar om ytterligare räntesänkningar från Riksbanken – i kombination med oro för försämrade statsfinanser  –  bidrog till ränteuppgången.

  Sedan årsskiftet har marknadsräntorna åter sjunkit. Anledningen är fallande råvarupriser, fortsatt låg inflationstakt och att marknaden åter prisar in en räntesänkning. Mot en räntesänkning talar den starka svenska konjunkturen och risken för flaskhalsar på arbetsmarknaden. Samt inte minst risken för en växande bostadsbubbla.

  Samtidigt står Sverige inför en period av ökad politisk osäkerhet och stora utmaningar som en följd av migrationskrisen. Läget blir definitivt inte bättre av att vi har en svag minoritetsregering med vikande opinionsstöd.

  Europa
  I Europa har konjunkturutsikterna ljusnat under det senaste året. Och den europeiska centralbanken har flaggat för ytterligare penningpolitisk stimulans.Samtidigt ökar migrationskrisen spänningarna både inom och mellan EU:s medlemsländer. Stödet för populistiska rörelser på både höger- och vänsterkanten ökar. 

  En folkomröstning om brittiskt medlemskap i EU kommer att hållas senast 2017 och jag konstaterar att ett brittiskt utträde ur EU skulle få svåröverskådliga konsekvenser för EU. 

  USA
  I USA fortsätter arbetsmarknaden att stärkas. Den amerikanska centralbanken höjde i december styrräntan för första gången på nio år och har flaggat för ytterligare räntehöjningar. 

  Men många bedömare oroar sig för att konjunkturen närmar sig toppen. Fortsatta räntehöjningar kan därmed få negativa konsekvenser för både ekonomin och för marknaderna. Presidentvalet i höst är ytterligare en osäkerhetsfaktor.

  Tillväxtmarknader
  I tillväxtmarknaderna har oron tilltagit kring den ekonomiska utvecklingen i Kina. Kina har skrivit ned valutan ytterligare i början av 2016. Fler devalveringar är sannolikt att vänta, vilket ökar pressen på konkurrerande exportekonomier i Asien. Svagare efterfrågan från Kina trycker dessutom ned råvarupriserna, vilket drabbar råvaruproducerande ekonomier som Ryssland och Brasilien. Många tillväxtmarknader påverkas dessutom negativt av en starkare dollar, då företag i stor utsträckning har skulder i dollar.

  Samtidigt är spänningarna stora i Mellanöstern. IS tycks för närvarande pressas tillbaka, men flyktingströmmarna från Syrien kommer knappast att minska. Rivaliteten mellan Iran och Saudiarabien har ökat sedan sanktionerna mot Iran tagits bort. Historiskt sett har geopolitisk oro i Mellanöstern lett till oro för produktionsstörningar och därmed till ett stigande oljepris. Men Irans återinträde på de globala marknaderna har i stället satt ytterligare press på oljepriset. 

  Ljuspunkter bland orosmolnen
  År 2016 ser ut att bli ett år präglat av osäkerhet. Men finns det då inga ljuspunkter? Jo, det finns det. Den globala konjunkturen visar ännu inga tecken på att gå mot recession. Och det kraftiga fallet i oljepriset borde ge ekonomisk stimulans till världens konsumenter.

  Samtidigt innebär den oroliga marknaden möjligheter. Vissa tillgångsslag har fallit till nivåer som börjar bli attraktiva för den långsiktige investeraren, däribland tillväxtmarknadsaktier och företagsobligationer. 

   

  Peter Gummesson
  Ansvarig fondförvaltare för Monyx Aktiv Ränta