• 1/11/2016

  Monyx marknadskommentar december 2015

  December blev en dyster avslutning på börsåret 2015 med negativ kursutveckling på bred front. De flesta aktiemarknaderna föll med 5-10 procent under de två första veckorna och en anledning  var att ECB inte lyckades att leva upp till marknadens högt ställda förväntningar vid sitt möte i början av december. ECB sänkte inlåningsräntan till -0,3 procent och utökade tidshorisonten på sina obligationsköp, men marknadsaktörerna hade förväntat sig mer, vilket ledde till att aktier såldes av, euron stärktes kraftigt och marknadsräntor steg.

  Fokus riktades därefter mot den amerikanska centralbankens räntebesked i mitten av månaden, där en räntehöjning låg i förväntansbilden. Mycket riktigt levererades den första amerikanska räntehöjningen på över 9 år och marknadsreaktionerna var överlag begränsade, med undantag för aktier, som initialt uppvisade ett litet lättnadsrally. På den efterföljande presskonferensen hänvisade centralbankschefen Janet Yellen höjningen till att det har skett förbättringar på arbetsmarknaden och att de räknar med att inflationen på medellång sikt kommer att stiga till målet om 2 procent. Även om höjningsfrågan är avklarad kommer Feds agerande att vara en central del av marknaden framöver.

  S&P 500 avslutade månaden på -1,6 procent, Europa handlades ned ca 6-7 procent och Stockholmbörsen backade nästan 6 procent.

  Riksbanken beslutade den 15 december att hålla kvar räntan på -0,35 procent. Den svenska kronan stärktes mot både dollarn och euron under resten av månaden.

  Råvarupriser fortsatte i december 2015 års trend med fallande priser och med energirelaterat i spetsen. Brentoljan föll ca 14 procent medan guld och silver handlades endast svagt ned.

  Summerar vi 2015 kan vi konstatera att det blev en ganska medioker men positiv avkastning för svenska och amerikanska aktier om 1-2 procent. Däremot ser avkastningen betydligt bättre ut för en svensk investerare av dollarnoterade amerikanska aktier, då den svenska kronan tappat ca 10 procent i värde mot dollarn. Starkast utveckling har vi sett för europeiska aktier (7-10 procent) och japanska (11 procent) i den ekonomiskt mer utvecklade delen av världen. Tillväxtmarknader hade återigen ett tungt år, och det breda tillväxtmarknadsindexet backade 15 procent.

  Förändringar under månaden

  Under inledningen av december fortsatte vi minskningen av aktieexponeringen i samtliga fonder i likhet med hur utvecklingen av allokeringen sett ut för större delar av 2015. Beroende av respektive portföljs målrisk minskades exponeringen med mellan 0,5%-2,0% mot aktier under månaden avseende den långsiktiga, strategiska, allokeringen. I den kortsiktigare, taktiska, allokeringen stängdes övervikten mot amerikanska och europeiska aktier mot bakgrund av det penningpolitiska beslutet från ECB, vilket för marknaden var sämre än förväntat.

  Framtid

  Efter flera år av stigande aktiekurser i framför allt de utvecklade ekonomierna kom börsåret 2015 att  utvecklas mediokert. Flera orsaker till denna utveckling finns i ett antal specifika händelser som skapat oro såsom Greklands förhandlingar med EU under sommaren, oro för den kinesiska ekonomins utveckling samt geopolitiska spänningar i framför allt mellanöstern. Dessutom kan vi under året addera fallande råvarupriser och fallande vinstförväntningar för många börsbolag, och då inte minst för de råvarurelaterade bolagen. De flesta av dessa händelser och problem kvarstår fortfarande inför 2016 vilket innebär att det kan förväntas att även nästkommande år kommer visa på relativt stora svängningar på de finansiella marknaderna. I vår förvaltning har vi under hela 2015 successivt minskat exponeringen mot riskfyllda tillgångar såsom aktier och i skrivande stund är det mycket som talar för att detta kan komma att fortsätta under ytterligare en tid in i 2016.