• 12/28/2015

  Toppar och dalar - ett samtal om 2015

  Det här året har bjudit våra förvaltare på en svängig resa med utmaningar att parera höga toppar och djupa dalar i förvaltningen av fonderna. Mikael Kadri, CIO ser tillbaka på året som gått, hur utvecklingen har varit på finansmarknaden generellt och för Monyx fondförvaltning specifikt. Avslutningsvis bjuder han på sin syn inför nästa år och vilka finansiella utmaningar som väntar.

   

  Vad har varit svårast i fondförvaltningen under 2015, tycker du?

  Året började väldigt starkt framförallt på de europiska marknaderna och särskilt i Sverige. I april  var Sverige upp cirka 15 procent och Europa var upp närmare 20 procent. USA var upp ca 5 procent som mest innan marknaden gick ner kraftigt i slutet av augusti för att sedan tvärvända och gå upp väldigt kraftigt igen. Europa är idag (2015-12-14) upp några procent runt noll, medan USA har klarat sig ganska bra. Det svåraste har därför varit att manövrera förvaltningen i de här kraftiga svängningarna på aktie- och räntemarknaderna under året. Det stora prisfalletoljemarknaden har också bidragit till detta.

   

  Vad har drivit marknaderna?

  Det som i mångt och mycket har drivit marknaderna och styrt årets rörelser är i huvudsak tron på vad Centralbanker skall göra och vad de har sagt att de ska göra. Sedan har också valutor haft en mycket stor betydelse, med närapå ett valutakrig där det handlar om att försvaga sin valuta så mycket som möjligt. Det är mer spekulationer om penningpolitik som styrt i förvaltningen än reella åtgärder.

   

  Vad har varit enklast under året?

  Det enklaste har varit att förutse att USA:s centralbank Federal Reserve, FED,inte skulle höja räntan lika mycket som andra aktörer trodde. Marknaden antog att FED skulle höja styrräntan i våras, som tidigast, och nästan alla trodde höjningen skulle ske innan sommaren. Nu står vi i december och FED har först nu höjt räntan (2015-12-16).  

   

  Hur ser det ut just nu?

  Värderingsmässigt ser det ut ungefär som för ett år sedan, det är inga större skillnader. Det som sticker ut lite grann är att Europas ekonomiska tillväxt har överraskat positivt medan USA:s ekonomiska tillväxt ser något sämre ut. Många tycker att sysselsättningssiffrorna i USA har varit väldigt bra och man är konfident med att ekonomin ska ta fart. Kopplingen är ju att ökad sysselsättning leder till mer konsumtion som leder till högre tillväxt men jag har fortfarande inte sett några tecken på det. Kina ser svagt ut, jämfört med för ett år sedan. 

   

  Vi har sett ett volatilt 2015, är det ett tecken på en kommande sättning i marknaden?

  Det kan vara det men det är inte så att det blir en sättning så fort det blir stökigt på marknaden. Däremot har det nästan alltid varit stökigt innan en sättning. Det är en orolig geopolitisk situation idag med terroristattentat och bråk mellan västvärlden och Ryssland, vilket kan vara en gnista för det kommande fallet. Frågan är bara när det kommer. Även om man taktiskt tror att marknaden kommer att gå upp för att vi är i december, som historiskt är en stark månad, så leder det oss ändå att vara försiktiga. För när det smäller går det väldigt fort. Vi har det i åtanke hela tiden i vår förvaltning.

   

  Har allokeringen i strategifonderna fungerat under året?

  Taktiskt sett var vi väldigt defensiva i strategifonderna under augusti och delar av september. Sedan ökade vi risken något under oktober. Det kostade oss relativt då marknaden gick upp väldigt starkt i september. Det innebar att vi tappade mot våra jämförelsefonder/peers som sannolikt tog en större risk än vad vi gjorde. Samtidigt har vi en riskstyrd förvaltning och vi kan på grund av restriktioner inte ta hur mycket risk som helst. Risken har stigit på marknaden det senaste året och vi tvingas ha en lägre aktiedel i strategifonderna än våra konkurrenter för att hålla den målrisk som respektive fond har. Vår modell visar att när risken stiger bör man sänka aktierisken. Det har historiskt visat sig vara bra. Vi tror på det. 

  Vi är inte riktigt lika stolta över vad vi har åstadkommit i år som vi var 2014. Vi skulle ha kunnat göra många saker bättre. Dock är vi mer övertygade än någonsin i vår långsiktiga syn, och vi kan konstatera att avstå från aktier i sin helhet i år inte hade varit en särskilt dålig affär. Det finns givetvis vissa aktiemarknader och bolag som har gått upp. 


  Monyx förvaltningsteam: Stefan Pari,  Daniel Dinef, Martin Edemalm, Marie Johansson, Mikael Kadri, Tom Olsson, Peter Gummesson,  Marcus Swenning och Johan Hinas

   

  Hur har övriga Monyxfonder gått under året?

  Monyx Svenska Aktier har gått bra i år och framför allt för att fonden har investerat en del i svenska småbolag som har gått fenomenalt bra på marknaden. Det jag vill varna för är att Sverige inte är immunt. Svenska bolag är extremt känsliga för den cykliska utvecklingen eftersom det är exporterande bolag. Svenska bolag är inte billiga, men de är välskötta och har historiskt höga marginaler, och är väldigt beroende av tillväxtländer. Om man vill ha svenska aktier tycker jag att man ska ha vår Sverigefond för den är prisvärd.


  Det blev tyvärr ett dåligt förvaltningsår för Monyx Genesis som är en systematisk fond med modeller som ligger till grund för vår förvaltning av fonden. Större delen av den negativa avkastningen i fonden härrör från nedgången i september då vi ökade våra negativa bets. Sedan passade inte modellerna i samband med den tvära korrektionen som följde i marknaden. Det vände sedan fort uppåt vilket kostade en hel del. Vi har dragit ned risken i fonden och ska nu försöka bygga upp avkastningen och självförtroendet i fonden. 

   

  Investerar du själv i Monyx fonder?

  Ja, i låg risk. Framförallt sprider jag mina investeringar i sådant som inte är räntor eller aktier. 

   

  Åtta år med högkonjunktur. Kan detta fortsätta?

  Vi närmar oss sakta men säkert en lågkonjunktur. Det är nu åttonde året efter lågkonjunkturen 2008 och det har i princip aldrig inträffat att vi har haft en längre högkonjunktur än nio år. Kommer en lågkonjunktur så blir det spännande att se vilka åtgärder som görs. Hittills har man haft räntevapnet i en lågkonjunktur, dvs att man kraftigt sänker räntan. Nu är ju räntan nära noll, ibland minus, så det vapnet kommer sannolikt inte att kunna användas på samma sätt som tidigare. Då återstår att trycka ännu mer pengar, men det löser inga problem utan snarare förstärker dem. 

   

  Hur kan man tänka som fondsparare & investerare i rådande marknad?

  För det första ska man tänka långsiktigt och det är viktigare än någonsin att ha rätt risk i sitt sparande. För det andra är det inte säkert att marknaden omedelbart går ned. Varje dag man är utanför marknaden förlorar man ju en förväntad avkastning. Man får välja rätt risknivå i sitt sparande så att man har råd att uppleva potentiella nedgångar under en kortare tid och lyfta blicken och tänka förbi de ur historiskt perspektiv korta sättningarna. Här passar Monyx förvaltningsstrategi med riskstyrd förvaltning i strategifonderna bra.

   

  Vad tror du om nästa år?

  Vi väntar oss ett mycket dynamiskt 2016 och här gäller det att inte gå fel i förvaltningen men vår analys för 2016 är i princip densamma som när vi stod inför 2015. Vi ser att alternativa tillgångsslag är viktigare än någonsin. Geopolitisk oro, värdering, systematiskt låg tillväxt, belåning och skuldsättning är framförallt de saker som inte talar för vare sig räntor eller aktier. Det finns vissa delmarknader som ser rimligt värderade ut men överlag tycker vi både aktier och räntor är dyra och vi ser därför en stor risk i både räntor och aktier. Vi tror inte på den historiska tekniken att fly från aktier till räntor för att dra ned risken. Det finns en stor sannolikhet för att man förlorar pengar i båda benen. Dock har räntor lägre risk så man förlorar inte lika mycket. Dessutom kommer sannolikt USA:s centralbank att vara återhållsam i sina kommande räntehöjningar. Man kommer att sprida ett duvaktigt budskap för att inte skrämma aktiemarknaderna.

   

  Stockholm den 28 december 2015


  Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.