• 10/6/2015

  Monyx förvärvar majoriteten i Norrfinans & Försäkring AB

  Monyx Financial Group AB har förvärvat majoriteten av aktierna i Norrfinans & Försäkring AB, som är ett väletablerat fristående försäkringsförmedlarbolag med verksamhet i Norrbotten. Genom förvärvet vill Monyx bidra till att Norrfinans blir en ännu starkare aktör i norra Sverige.

  Monyx Financial Group AB har förvärvat majoriteten av aktierna i försäkringsförmedlaren Norrfinans & Försäkring AB. Norrfinansgruppen, som är anslutna till serviceorganisationen Hjerta, har en stark position i norra Sverige med 15 erfarna medarbetare där samtliga försäkringsförmedlare är delägare i Norrfinans.

  "Vi är glada att ha förvärvat majoriteten av aktierna i Norrfinans, som har ett engagerat förmedlarteam med gedigen erfarenhet, kunskap och goda kundrelationer. Förvärvet stärker Monyx nya affärsmodell att genom delägarskap säkerställa en framtida fristående förmedlarmarknad. Det är viktigt inte minst nu med ökade regelkrav och ett eventuellt kommande provisionsförbud. Vi stärker vår distributionskraft i norra Sverige samt ger Norrfinans finansiell styrka att utveckla sin verksamhet", säger Johan Wagman, VD på Monyx. 

  "Genom att Monyx går in som ägare och samarbetspartner i Norrfinans säkerställer vi långsiktigt att vi kan erbjuda marknadsledande produkter inom försäkring och finansiell placering. Vi får tillgång till den administrativa styrkan hos Monyx som gör att vi kan skapa kostnadseffektiva lösningar som kommer att gagna våra kunder", säger Göran Fjällborg, VD Norrfinans.

  För mer information kontakta: 
  Johan Wagman
  VD Monyx
  E-post: johan.wagman@monyx.se
  Mobil:076-525 87 99

  Göran Fjällborg
  VD Norrfinans & Försäkring AB 
  E-post: goran@norrfinans.se
  Mobil: 070-636 22 39

  Ylva Klingvall
  Kommunikationschef
  E-post: ylva.klingvall@monyx.se
  Mobil: 070-831 08 65

   

  Om Monyx
  Monyx Financial Group AB är ett svenskt värdepappersbolag med säte i Stockholm och med verksamhet även i Umeå och Sveg. Monyx är ett helägt dotterbolag till det danska bolaget NewCap Holding A/S, som är noterat på NASDAQ OMX Köpenhamn. Monyx vision är att vara det självklara valet inom kapitalförvaltning, förmedlad rådgivning och försäkring. Vi erbjuder våra kunder förvaltning av fonder, pensioner och fondförsäkringar samt konkurrenskraftiga försäkringspaket. Monyx Financial Group AB har ca 80 medarbetare, ca 200 000 kunder och förvaltar ca 30 miljarder. www.monyx.se

  Om Norrfinans & Försäkring AB 
  I Norrfinanskoncernen ingår Norrfinans & Försäkrings AB, Norrfinans Livförsäkringar AB och Norrfinans Företagsförsäkringar AB. Bolaget bedriver sedan 1991 en etablerad verksamhet inom försäkringsförmedling och placeringsrådgivning i norra Sverige. Norrfinans bedriver sin verksamhet i huvudsak i Norrbotten och har kontor i Kiruna, Pajala, Luleå och Kalix med sammanlagt 15 medarbetare. Kunderna består av företag och privatpersoner. www.norrfinans.se