• 9/2/2015

  Krönika september 2015: Sensommar och höststormar på finansmarknaderna

  Sommaren kom sent i år. Solen tittade fram i augusti, lagom tills många av oss kom tillbaka från våra semestrar. Men samtidigt som solen värmt utanför våra kontorsfönster så har det stormat på de finansiella marknaderna. Och det kan mycket väl bli fortsatt ostadigt under hösten.

  I augusti rasade världens aktiemarknader, ledda av kraftiga fall på de kinesiska marknaderna. Men problemen började egentligen redan tidigare under sommaren, lite i skymundan, medan världens blickar riktades mot den politiska krisen i Grekland.

  Lite förenklat så är det tre faktorer som de senaste månaderna bubblat under ytan – en kinesisk aktiemarknadsbubbla, fallande råvarupriser, och osäkerhet kring den amerikanska penningpolitiken.

  I Kina steg aktiemarknaderna kraftigt under våren, trots tydliga tecken på svagare ekonomisk tillväxt. Men i juni sprack den kinesiska aktiebubblan. Aktiepriserna föll kraftigt. De kinesiska myndigheterna försökte ingripa för att stabilisera kurserna, men deras desperata agerande tycks bara ha ökat misstron mot marknaden och snarare förvärrat situationen.

  Den 11 augusti devalverade den kinesiska centralbanken oväntat valutan, som försvagades med 4 procent mot den amerikanska dollarn. Rörelsen var i sig inte särskilt stor, men den ledde till oro för valutakrig i tillväxtmarknaderna och många investerare drog paralleller med Asienkrisen 1997. Detta ledde till stora nedgångar på tillväxtmarknaderna, vilka kulminerade den ”svarta måndagen” den 24 augusti.

  Men det är inte bara på aktiemarknaderna sommaren varit stökig. På råvarumarknaderna har priserna fallit dramatiskt. Kopparpriset har rasat med 50 procent sedan maj, mot bakgrund av svagare konjunkturutsikter, inte minst i Kina. Oljepriset har under samma period fallit med drygt 30 procent, delvis drivet av förväntningar om ökat oljeutbud från Iran. Svagare råvarupriser har slagit hårt mot valutor och aktiemarknaderna i råvaruproducerande länder, som Brasilien och Ryssland.

  Samtidigt som tillväxtmarknaderna försvagades så fortsatte den amerikanska arbetsmarknaden att stärkas. Det ledde till ökade förväntningar om att den amerikanska centralbanken Fed skulle höja räntan under hösten, kanske redan i september. Den amerikanska styrräntan har legat nära 0 sedan slutet av 2008 och osäkerheten är stor om vad som kommer hända när räntan börjar höjas. 

  Vi är nu många som undrar om sensommarens skakiga marknader bara är en tillfällig korrektion, eller början på en större rörelse? 

  Det är svårt att spå, framför allt om framtiden. Men jag tycker man ska ha i åtanke att aktiemarknaderna stigit i sex år i följd och att värderingarna är ganska höga i ett historiskt perspektiv.

  Skuldproblematiken som ledde till den senaste finansiella krisen kvartår, samtidigt som den ekonomiska tillväxten i världen ser ut att dämpas.

  Dessutom är räntorna på låga nivåer och utrymmet för penningpolitisk stimulans från centralbankerna är begränsat. Och i vissa länder, framför allt USA, går utvecklingen snarare mot högre räntor.

  Det kan bli en fortsatt stormig höst. Jag tror att det därför är läge att se över sina placeringar och minska riskerna, vare sig man är småsparare eller större investerare.

  Peter Gummesson
  Anvsvarig förvaltare för Monyx Aktiv Ränta