• 8/26/2015

  Den senaste tidens händelser

  De senaste dagarna har marknaden fokuserat allt mer på situationen i den kinesiska ekonomin. Sommarens kinesiska statistik visar på en kraftig inbromsning och detta har fått den kinesiska börsen i fritt fall vilket i sin tur har fått de globala marknaderna att falla kraftigt.

  Frågan som alla nu söker svaret på är om detta är början på något större eller endast en temporär rekyl? Vi har generellt en långsiktig syn när det gäller förvaltning och några dagars kraftiga rörelser på börsen är inget som nödvändigtvis får oss att agera eller ändra marknadssyn. Dock kan vi förstå att du som kund blir orolig i tider som dessa. 

  Taktiskt fortsätter vi att behålla den undervikt mot aktier vi hållit i portföljerna under större delen av året och orsaken till detta är i allmänhet på grund av framförallt följande skäl:

  1.    Aktiemarknaden överlag  är högt värderade i ett historiskt perspektiv
  2.    Skuldproblematiken i världen kan förväntas bli mycket svår att lösa
  3.    Den ekonomiska tillväxten, i världen som helhet, kommer sannolikt att vara relativt låg i många år framöver.

  Våra strategifonder är väldiversifierade och har exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Sammansättningen anpassas efter en uttalad förväntad risk. När risken på de finansiella marknaderna stiger kommer fonderna successivt att öka sina innehav i tillgångsslag med lägre risk. Det är i tider som dessa som vi hoppas att styrkan i vårt erbjudande tydliggörs.

  Stockholm den 26 augusti 2015

  Mikael Kadri
  CIO och vice VD