• 6/29/2015

  Kommentar till den senaste tidens händelser

  Under helgen förvärrades Greklands redan mycket svåra läge än mer och sannolikheten för ”Grexit” är nu mycket hög.

  När den grekiska regeringen beslutade att hålla en folkomröstning om långivarnas förslag till nytt krispaket avbröts helgens förhandlingar och Greklands räddningsprogram kommer sannolikt  att löpa ut på tisdag kväll. Redan på tisdag måste Grekland göra en avbetalning till IMF på motsvarande nästan 14 miljarder kronor.

  Vad som sker de närmaste dagarna är mycket svårt att gissa. Kommer Grekland att gå i så kallad statsbankrutt? Kommer Grekland att lämna EMU? Är detta starten för en större akut kris i Europa  och i  världen?

  Detta är svåra frågor att besvara.

  Emellertid har vi inga grekiska tillgångar i våra fonder och under året har vi haft,  och har fortfarande, en undervikt mot aktier i allmänhet på grund av framförallt följande skäl:

  1. Aktiemarknaden överlag  är högt värderad i ett historiskt perspektiv
  2. Skuldproblematiken i världen blir mycket svår att lösa
  3. Den ekonomiska tillväxten, i världen, kommer sannolikt att vara relativt låg i många år framöver

  Det som sker i Grekland har förvisso stor betydelse för svängningarna på de finansiella marknaderna på kort sikt. Men om man lyfter blicken något konstaterar man snabbt att Grekland i det stora hela har liten betydelse för den globala ekonomin. 

  Det som dock kan få situationen att bli allvarlig på riktigt är om situationen i Portugal, Spanien och Italien försämras snabbt på grund av kraftigt stigande räntor, men där anser flera bedömare, liksom vi själva, att de europeiska institutionerna tillsammans med ECB står mycket bättre rustade jämfört med några år tillbaka för att minska de finansiella effekterna för dessa länder .

  Sammanfattningsvis ser vi ingen anledning i nuläget att taktiskt öka vår aktievikt.

  Stockholm den 29 juni 2015

  Mikael Kadri
  CIO och vice VD