• 5/27/2015

  Dr Doom träffade förvaltningsteamet på Monyx

  Monyx fick celebert besök på kontoret tisdagen den 26 maj, när den världsberömde ekonomie doktorn och professorn Nouriel Roubini (57 år)  var på besök i Stockholm. Han har en bakgrund bland annat inom USA:s centralbank Fed och Världsbanken. Han fick smeknamnet Dr Doom efter att han gjort sig känd som en av dem som förutspådde finanskrisen 2008.Han står i mitten på bilden till vänster om Mikael Kadri som har röd slips. 

  Varför besökte Dr Doom Monyx och vad pratade ni om?

  "Vi har sedan flera år en professionell kontakt med Nouriel Roubini och blev väldigt glada att han tog sig tid att träffa mig och  förvaltningsteamet på Monyx. Det var ett givande möte med samtal om  aktuella omvärldsfaktorer som påverkar den globala ekonomiska utvecklingen", säger Mikael Kadri, CIO och vice VD på Monyx.

  Pratade ni om några särskilda omvärldsfaktorer som kan få stor påverkan på den globala världsekonomin?

  "Vi pratade bl.a. om den amerikanska ekonomins tillstånd och hur den amerikanska centralbanken kan komma att agera. Roubini delar i stort den allmänna synen att USA kommer att uppvisa en relativt god tillväxt under året och att Federal Reserve sannolikt gör sin första räntehöjning någon gång efter sommaren. Personligen tror jag att tillväxten i USA måste vara relativt medioker för att börserna inte ska falla. En för hög tillväxt leder sannolikt till snabba räntehöjningar och en vikande tillväxt leder till lägre företagsvinster. Båda dessa möjliga utfall vore negativt för börsen. Lagom tillväxt och långsamma räntehöjningar är det som kan driva de amerikanska börserna vidare ett tag till. Det blir ett spännande börsår!", säger Mikael Kadri. 

  Stockholm den 27 maj 2015
  Monyx Financial Group AB