• 5/11/2015

  Krönika maj 2015: Har obligationsbubblan spruckit?

  Marknadsräntorna har sjunkit stadigt i mer än 20 år, mot nivåer som är de lägsta som någonsin uppmätts. Men de senaste veckorna har marknadsräntorna stigit kraftigt.

  Frågan är om obligationsmarknaden är en bubbla. Och om den bubblan nu har börjat spricka. 

  Svaret beror på vad man menar med en bubbla. Enligt den amerikanske ekonomen Robert Shiller, som fick nobelpriset i ekonomi 2013, är en bubbla en process då stigande tillgångspriser lockar till sig nya investerare som får priserna att stiga ytterligare, vilket leder till förväntningar om ytterligare prisuppgångar.

  Enligt den definitionen är obligationsmarknaden ingen bubbla. För det är inte spekulanter som drivit ned räntorna. Det är världens centralbanker som med låga styrräntor och köp av obligationer pressat marknadsräntorna till historiskt låga nivåer.

  I Sverige handlas idag statsobligationer med löptider upp till fyra år med negativ ränta.Skulle marknadsräntorna stiga ytterligare kan många sparare få en obehaglig överraskning. Dagens låga räntenivåer kompenserar knappast för den nedgång i obligationskurserna som en ränteuppgång skulle medföra.

  Men lyckligtvis består räntemarknaden idag av mer än bara statsobligationer. Och alla segment av obligationsmarknaden är inte lika dyra:  

  Räntan på många företagsobligationer är på attraktiva nivåer. Obligationer med kortare löptider eller med rörlig ränta är mindre känsliga för stigande marknadsräntor. Och realobligationer, vars avkastning är kopplad till inflationsutvecklingen, kan ge ett skydd om marknadsräntorna skulle komma att stiga på grund av högre inflation.

  Bubbla eller inte, den framtida avkastningen från statsobligationer kommer att vara måttlig. I bästa fall. Men den som har möjlighet att vara aktiv och flexibel på räntemarknaden har fortfarande goda utsikter att hitta bra avkastning.

  Peter Gummesson
  Ansvarig förvaltare för Monyx Aktiv Ränta