• 3/27/2015

    Sänkt förvaltningsavgift för Monyx Genesis

    Från och med den 1 april 2015 sänker vi förvaltningsavgiften i vår absolutavkastande fond Monyx Genesis från 2 procent till 1 procent. Samtidigt ändrar vi beräkningsmetod för den prestationsbaserade avgiften i fonden så att denna avgift baseras på överavkastning jämfört med OMRX T-Bill Index istället för överavkastning jämfört med ett fast tröskelvärde på 5 procent.

    Anledningen till dessa förändringar är att vi anpassar avgiftsstrukturen så att den blir jämförbar med andra liknande fonder i marknaden samt att vi vill göra det billigare att spara i fonden för våra investerare.