Skydda dig dygnet runt med vår olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för en ev. olycka ger vår olycksfallsförsäkring dig ersättning för bl.a vård, läkemedel, resekostnader, rehabilitering och medicinsk invaliditet.

Vår Olycksfallsförsäkring skyddar dig alla timmar på dygnet.

Försäkringsbeloppet ändras med din ålder inom olika åldersintervaller.


Ålder Försäkrat belopp Försäkrat belopp Premie/Mån Årspremie
18-67år 20pbb 930 000 kr 81 kr 982 kr
68-74år 10pbb 465 000 kr 81 kr 982 kr
75-livsvarigt 5pbb 232 500 kr 81 kr 982 kr

För mer information kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss genom att maila till vår e-postadress info@hjerta.se.