Frågor vid Årlig förnyelse av försäkring

 • Information om årsförnyelsen av Hjerta försäkringar

  Årsförnyelsen av försäkringarna sker den den första maj varje år. Det innebär att du får information från oss om vilka försäkringar du har senast under första veckan i april. Vi berättar också hur du förnyar dina försäkringar ett år till. Försäkringsperioden löper ett år i taget och den nya försäkringsperioden är från den första maj 2018 till och med den 30 april 2019.

 • Årsförnyelse via autogiro

  Du som har valt månatlig betalning via autogiro behöver inte göra någonting förutsatt att autogirodragningarna fortsätter utan uppehåll.

 • Årsförnyelse via inbetalningskort

  Du som betalar dina försäkringar årligen via inbetalningskort får försäkringarna förnyade efter att din betalning har kommit Hjerta tillhanda. Betalningen måste senast vara Hjerta tillhanda den 30 april 2018 för att försäkringarna ska fortsätta att gälla.

 • Nya försäkringsbesked på "Din sida" på monyx.se

  Efter att din betalning är oss tillhanda hittar du dina nya försäkringsbesked för perioden 2018-05-01 till 2019-04-30 genom att logga in på "Din sida" här på monyx.se. Du loggar in på med ditt personnummer/kundnummer och lösenord eller BankID.

 • Vad händer om jag inte betalar försäkringarna i tid?

  Om du inte betalar dina försäkringar i tid innebär det att försäkringarna och ditt försäkringsskydd kommer att upphöra.

 • Hur gör jag om jag vill betala via autogiro istället för med inbetalningskort?

  Om du vill förnya dina försäkringar månatligen genom att betala via autogiro istället för att betala årsvis kontakta oss via info@hjerta.se så hjälper vi dig.

 • Varför upphör ni med momentet kritisk sjukdom i olycksfallsförsäkringen?

  Att ha kvar momentet kritisk sjukdom hade medfört ännu högre premier i olycksfallsförsäkringen än den höjning vi har gjort. Därför har vi valt att ta bort momentet kritisk sjukdom. Det finns försäkringar att teckna som rör enbart kritisk sjukdom via andra försäkringsbolag.

 • Hur ändrar jag förmånstagare på min försäkring?

  Du som vill ändra förmånstagare på dina försäkringar gör det genom att fylla i och skicka in en förmånstagareblankett Förmånstagarförordnande till försäkringsbolaget If.

  Blanketten skickas till:
  If
  Gruppförsäkring P10
  106 80 Stockholm

 • Jag har inte fått mail eller brev från er om förnyelsen av mina försäkringar.

  Årsförnyelsen bör senast vara dig tillhanda senast under första veckan i april.
  Om du betalar via autogiro skickar vi information om din årsförnyelse till din registrerade e-postadress. Om vi saknar en giltig e-postadress till dig eller om du valt att betala via inbetalningskort får du din årsförnyelse via brev till din postadress.
   

 • Var hittar jag mina försäkringsdokument och försäkringsbesked på hemsidan?

  Du hittar dina dokument och försäkringsbesked via "Logga in"-knappen högst upp till höger på hemsidan. Du kan logga in via Bank-ID, mobilt Bank-ID samt lösenord.

 • Övriga frågor

  Har du några övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@hjerta.se så hjälper vi dig.