Lilla Efterlevandeskyddet ger skydd till din familj

Den här försäkringen ger din familj ett skattefritt engångsbelopp om du skulle gå bort i förtid innan du fyller 61 år.

Hos oss tecknar du enkelt det Lilla Efterlevandeskyddet utan krångliga hälsoprövningar.

Försäkringsbeloppet ändras med din ålder inom olika åldersintervaller.
Teckna våra försäkringar


Ålder Försäkrat belopp Premie/Mån Årspremie
18-35år 150 000 kr 19 kr 228 kr
36-54år 150 000 kr 29 kr 348 kr
55-60år 100 000 kr 45 kr 540 kr

För mer information kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss genom att maila till vår e-postadress info@monyx.se.