Lilla Efterlevandeskyddet ger skydd till din familj

Den här försäkringen ger din familj ett skattefritt engångsbelopp om du skulle gå bort i förtid innan du fyller 61 år.

Hos oss tecknar du enkelt det Lilla Efterlevandeskyddet utan krångliga hälsoprövningar.

Försäkringsbeloppet ändras med din ålder inom olika åldersintervaller.
Ålder Försäkrat belopp Premie/Mån Årspremie
18-35år 150 000 kr 21 kr 252 kr
36-54år 150 000 kr 31 kr 378 kr
55-60år 100 000 kr 49 kr 592 kr

För mer information kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss genom att maila till vår e-postadress info@hjerta.se.