Vi skyddar alla dina barn i en och samma barnförsäkring

Monyx Barnförsäkring erbjuder vi dig som redan har en eller flera försäkringar tecknade hos oss sedan tidigare.

Vår barnförsäkring omfattar sjuk- och olycksfallsförsäkring för alla dina barn t.o.m. 25 års ålder i en och samma försäkring.

Du väljer om alla dina barn ska vara försäkrade upp till 910 000 kronor eller 1 820 000 kronor. 
Teckna våra försäkringar


Ålder Försäkrat belopp Försäkrat belopp Premie/Mån Årspremie
0-25år 20pbb 910 000 kr 131 kr 1572 kr
0-25år 40pbb 1 820 000 kr 206 kr 2472 kr

För mer information kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss genom att maila till vår e-postadress info@hjerta.se.