Monyx fonder

Vi erbjuder fonder med olika risknivå och inriktning. I Strategifonderna har förvaltarna fokus på riskstyrd förvaltning där målrisken är ytterligare en dimension i förvaltningen.

Monyx Strategifonder utmärks av att de förvaltas utifrån riskstyrd förvaltning, vilket innebär att det är målrisken i fonden som
styr allokeringen i fonderna. Det betyder att våra fondsparare vet vilken risk man har i sitt fondsparande.

Läs mer om respektive fond i fondlistan. Till fondlistan