Monyx fonder

Vi erbjuder fonder med olika risknivå och inriktning. Välj mellan våra aktiefonder, räntefonden och Strategifonderna. I Strategifonderna har förvaltarna fokus på riskstyrd förvaltning där målrisken är ytterligare en dimension i förvaltningen.

Monyx Strategifonder utmärks av att de förvaltas utifrån riskstyrd förvaltning, vilket innebär att det är målrisken i fonden som
styr allokeringen i fonderna. Det betyder att våra fondsparare vet vilken risk man har i sitt fondsparande.

Monyx Svenska Aktier är vår aktiefond som främst placerar i svenska börsnoterade företag. Fonden kan även investera i intressanta bolag i övriga Norden.

Monyx Aktiv Ränta är vår räntefond som investerar i nordiska statsobligationer, bostadsobligationer, företagsobligationer samt i penningmarknadsinstrument.

Läs mer om respektive fond i fondlistan. Till fondlistan