• Avanza
 • Nordnet
 • Nasdaq OMX
 • MFEX

Monyx distributörer

Du kan investera i våra fonder via våra externa distributörer.


Fondplattformar där Monyx fonder finns:

 • Avanza (Länk)
 • Nordnet (Länk)
 • MFEX Mutual Funds Exchange (Länk)
 • NasdaqOMX Fund Markets (Länk)
 • Pensionsmyndigheten (Länk)

Försäkringsplattformar där Monyx fonder finns:

 • Danica
 • Movestic
 • SEB Trygg Liv
 • Skandia Link
 • Folksam
 • Länsförsäkringar
 • SPP
 • OneLife Company S.A.
 • NPG Augura Life