Riskstyrd förvaltning

Vi kallar vår förvaltningsmodell för riskstyrd förvaltning. Den används bara i strategifonderna. Den innebär att vi strävar efter att fondens faktiska risk ska ligga så nära den givna målrisken som möjligt. Utifrån den givna målrisken optimeras fördelningen av tillgångsslagen i fonderna för att ge bästa möjliga avkastning. Du väljer målrisk och våra förvaltare tar sedan fram den optimala kombinationen av tillgångar för att du ska få en så bra avkastning som möjligt, utifrån fondens målrisk.

Fondens faktiska risk kan hamna utanför respektive målrisk.


Risk-
Scale
Strategifond Target Risk* Min Risk* Max Risk* Strategisk fördelning Exposure / Asset Classes
3 Monyx Strategi Försiktig 4% 2% 5% Equities: ~25%
Fixed Inc: ~75%
Global Equities
Nordic Fixed Income
Alternatives
4 Monyx Strategi Balanserad 7,5% 5% 10% Equities: ~45%
Fixed Inc: ~55%
Global Equities
Nordic Fixed Income
Alternatives
5 Monyx Strategi Världen 11% 8% 15% Equities: ~65%
Fixed Inc: ~35%
Global Equities
Nordic Fixed Income
Alternatives
5 Monyx Strategi Sverige/Världen 11% 8% 15% Equities: ~60%
Fixed Inc: ~40%
Swedish & Global Equities
Nordic Fixed Income
Alternatives  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risknivåskala


Olika tillgångar har olika risk. De tillgångar som svänger minst har lägst risk men har också historiskt sett gett en lägre avkastning, exempelvis räntor. Tillgångar med stora svängningar har en högre risk och kan på en kort tid både stiga och sjunka kraftigt, men har historiskt sett gett en högre avkastning exempelvis aktier. Risken i varje fond illustreras med hjälp av en riskskala där fondens risk anges som en siffra på en sjugradig skala. Fonder med lägre risk klassas på de tre nedersta nivåerna (1-3), fonder med medelhög risk på de två mellersta nivåerna (4-5), och fonder med högre risk ligger på de två översta nivåerna (6-7) på skalan. Risken mäts genom att titta på veckoavkastningar under de senaste fem åren.