Förvaltningsteamet

 
Peter Gummesson

Peter är CIO och ansvarar för den övergripande allokeringsmodellen inom Monyx, samtidigt som han ansvarar för bolagets ränteförvaltning tillsammans med Stefan Pari. Peter har arbetat i finansbranschen som analytiker och förvaltare sedan 1997. Peter började som ränteanalytiker på Nordbanken Trading. Därefter var han ansvarig för ränteförvaltningen på Öhman Kapitalförvaltning. Senast arbetade Peter med fondutvärdering och investeringsstrategier på Skandia. Peter har en Ekonomie Magisterexamen från Uppsala universitet med inriktning mot nationalekonomi.


 
Stefan Pari

Stefan arbetar som portföljförvaltare med fokus på ränteförvaltning på Monyx Kapitalförvaltning. Han har varit verksam i finansbranschen sedan 2007 och har under största delen av sin karriär arbetat som portföljförvaltare med fokus på ränteförvaltning. Han kommer närmast från Riksbyggen. Stefan har en magisterexamen från Stockholms Universitet med inriktning mot finans- och nationalekonomi.


 
Tom Santamaria Olsson

Tom är Head of Equities (Chef Aktieförvaltning) och är ansvarig för förvaltningen av vår globala aktiefond Monyx Strategi Offensiv. Tom ingår också i förvaltningsteamet som beslutar om Monyx Strategifonders allokering. Tom har varit anställd på Monyx sedan 2009 och har varit verksam i finansbranschen sedan 2006. Han har tidigare arbetat som portföljförvaltare och kvantitativ analytiker på DnB Nor Asset Managements globala aktieförvaltning. Tom innehar en Ekonomie Magisterexamen från Karlstad universitet med inriktning mot makroekonomi samt en kandidat inom Statistisk från Karlstad och Örebro Universitet.


 
Marcus Swenning

Marcus arbetar som portföljförvaltare med fokus på svenska och nordiska aktier. Han är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Marcus har varit anställd på Monyx sedan 2012 och har varit verksam i finansbranschen sedan 2009. Han arbetade tidigare med värdepappershandel på Skandia och portföljförvaltning på Skandia Fonder med fokus på fondutvärdering och tillgångsallokering. Marcus har en Ekonomie Magisterexamen från Stockholms universitet med inriktning mot finans och redovisning.


 
Marie Johansson

Marie Johansson arbetar som verksamhetsutvecklare på Monyx Kapitalförvaltning. Hon började på Monyx våren 2012 och har sedan dess jobbat i olika roller på bolaget. Marie har gedigen erfarenhet från fond- och finansbranschen sedan 2001. Hon har tidigare arbetat på olika positioner inom SEB, exempelvis inom Trading and Capital Markets, som Account Manager för liv- och fondbolag samt sex år på SEB Fund Services i Luxemburg som kundansvarig och ansvarig för Affärsutveckling. Marie har en examen i beteendevetenskap, nationalekonomi och samhällsvetenskapliga ämnen från Linköpings Universitet.