Fondkollens räknesnurra ger svar

Ta hjälp av räknesnurran för att se hur en fond påverkas av hur mycket du sparar, hur länge och vilka avgifter fonden har. Räknesnurran är framtagen av Fondbolagens förening som är en oberoende branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.