Monyx Asset Management

 


Monyx månadsrapporter

Ta del av våra fonders månadsrapporter och läs mer om respektive fonds utveckling för den senaste månaden samt ytterligare intressant information.

Läs mer

Förvaltningskommentar januari 2019: Stark inledning på det nya börsåret

Börsåret 2019 fick en positiv inledning med stigande kurser på världens aktiemarknader. Sammantaget steg ett brett globalt aktieindex med drygt 8 procent i januari mätt i lokala valutor. Mätt i svenska kronor blev uppgången drygt 9 procent..

Läs mer

Hållbarhetsöversikt för Monyx Asset Management AB 

Hållbarhet inom ramen för Monyx kapitalförvaltningsverksamhet handlar om att investera utifrån särskilda strategier med syfte att främja en långsiktigt hållbar utveckling som tar hänsyn till kommande generationer med bibehållen långsiktigt god avkastning.

Läs mer
Senaste nytt
Fonder i fokus
Senaste Tweets@MonyxFG